Ετικέτα: ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΓΛΥΠΤΑ

Τα δικά μας “μάρμαρα”…

Οι πολιτικοί γνωρίζουν πολύ καλά την τέχνη που εξασκούν. Άριστοι γνωστές της ψυχολογίας της μάζας και χειριστές της γλώσσας, κάθε φορά που συμβαίνουν γεγονότα η που επίκειται να συμβούν οπωσδήποτε, ανακινούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες. Αποσπούν την προσοχή μας  και την διοχετεύουν προς κατευθύνσεις που διευκολύνουν στην περαίωση άλλων σχεδίων τους. Έτσι συμβαίνει και […]

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ